fontello font demo

icon-video0xe800
icon-eye-outline0xe801
icon-location0xe802
icon-diamond0xf219